Elinstallatör och elektriker är reglerade yrken, och det krävs således behörighet för att få utföra dem till fullo, även om det visserligen går att göra uppgifter utan att ha någon behörighet över huvud taget. För de mer riskfyllda och komplexa jobben krävs dock någon form av auktorisation innan man kan bli yrkesverksam. Elektriker överlag har vanligtvis ingen auktorisation som elinstallatör, vilket betyder att de endast får utföra dessa arbeten när det sker inom ramen för deras anställning.

Om man som elektriker vill bli auktoriserad elinstallatör behöver man göra en ansökan om det hos Elsäkerhetsverket. För att det ska vara tal om att bli auktoriserad finns krav på såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet. Exakt vilka krav det handlar om kan du läsa i myndighetens auktorisationsföreskrifter (ELSÄK-FS 2017:4). Samtliga elektriker som är auktoriserade som elinstallatörer finns sökbara på verkets webbplats.