– simphalempin.com –

Olika sorters auktorisationer

Sommaren 2017 införde man nya typer av auktorisationer. Dessa har man kunnat ansöka om sedan dess. Men vilka är de egentligen? De är som följer:

 

  • Det här innebär en fullständig auktorisation som omfattar samtliga elinstallationsarbeten.
  • AL Auktorisation lågspänning. Precis som namnet avslöjar, omfattar den här auktorisationen arbeten på lågspänningsanläggningar.
  • B Begränsad auktorisation. B innebär att man får utföra begränsade installationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Till exempel får man installera och flytta ljusarmaturer och elkopplare, ansluta elektrisk utrustning och koppla loss elektrisk utrustning med tillhörande don och kablar.

Innan detta fanns bland annat AB, ABL, BB1, ABH och BB3 som alla omvandlats till något av det ovan angivna.

Det här får du göra med en auktorisation

Exakt vad man får göra varierar givetvis på vilken typ av auktorisation man har. Med en AL-auktorisation får du till exempel inte arbeta med högspänning. Generellt gäller i alla fall att när en auktoriserad elektriker eller elinstallatör arbetar i yrket, är han eller hon tvungen att göra det enligt ett egenkontrollprogram från ett elinstallationsföretag. Mer precist är det alltså egenkontrollprogrammet som styr vad en elinstallatör får göra – även om auktorisationen givetvis kan sätta begränsningar. Vidare krävs den naturligtvis för att ens få utföra dessa typer av arbeten över huvud taget.

En annan skillnad som kommer med en auktorisation är att man nu får möjlighet och lov att göra dylikt arbete utanför sin anställning, alltså privat. Detta alltså utan att ha fått ett uppdrag av en elinstallationsfirma. Det får då alltså inte vara yrkesmässigt, utan skall vara privat och arbeten som auktorisationen omfattar.