Olika typer av snickare

Det är få yrken som är så varierade som snickaryrket och att vara snickare göteborg. Som snickare kan du utföra ett flertal olika jobb inom exempelvis byggranschen där snickare jobbar med allt från grövre träarbeten till finare detaljer såsom fönster och trappor. Eftersom Sverige har god tillgång till virke används mycket trä i huskonstruktioner, takläggning, husfasader och så vidare. Men snickare arbetar inte bara med nyproduktioner av bostäder utan anlitas även inom olika typer av renoveringsjobb för äldre fastigheter. Däremot krävs det rätt utbildning samt erfarenhet för att kunna jobba inom olika hantverkar områden.

Olika trähantverkare

Det finns flera olika typer av snickare eller trähantverkare. Byggnadssnickare eller byggnadsträarbetare bygger samt moterar hus, deras inredning plus grövre träarbeten. En maskinsnickare tillverkar exempelvis trappor, fönster, köksinredningar och dörrar. När en trähantverkare bygger eller reparerar båtar och dess inredning kallas dom vanligtivs båtsnickare. För större fartyg kallas hantverkaren skeppstimmerman. Finsnickaren tillverkar möbler samt utför intarsia. Det finns säkert många som inte känner till vad intarsia är. Det här är en teknink där olikfärgade samt formskurna träbitar kommer att forma en bild eller ett mönster på en träyta som exempelvis en finare trämöbel eller bordskiva. Denna konstart går tillbaka tusentals år i tiden. Från att ha varit ett oerhört komplicerat hantverk kan intarsia idag utföras av duktiga finsnickare med en konstnärlig läggning. Numera anses intarsia vara en exklusiv hobby för skickliga finsnickare.

Träarbetare

Kanske du stött på hantverkare som kallas träarbetare men det är endast en annan benämning för snickare. En träarbetare kommer att vara med från början av en bygg-process tills dess att huset är nästan klart. I början kan det handla om att bygga formar för gjutning av en husgrund  till att montera skåpsinredningar eller andra snickeri jobb när bostaden är nästan färdigbyggd. Vidare kan en träarbetare till exempel gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster samt köksinredning samt klä huset med panel. En träarbetare jobbar vanligtvis i ett arbetslag men kan även utföra självständiga jobb. Träarbetare utgår normalt från en ritning vilket innebär att det är viktigt att en träarberare kan läsa ritningar. Det kan hända att en träarbetare stöter på problem där han eller hon kommer att behöva både yrkeskunskap, skaparförmåga och fantasi för att kunna färdigställa ett jobb. Med andra ord behöver en snickare eller träarbetare både vara initiativrik och kapabel att kunna jobba självständigt.

Anlita en snickare

Att själv kunna utföra professionella snickeriarbeten kan vara mycket svårt. När det gäller en privatägd fastighet är det rekommenderat att anlita en snickare för att utföra arbeten som kommer att påverka husets värde. Det finns idag både stora och mindre snickeriföretag som kan utföra ett jobb både snabbt och yrkesmannamässigt. Var noga med att det företag som du anlitar innehar den yrkeskunskap och erfarenhet som krävs för det arbete som du vill ha utfört. Ta in offerter från flera företag och begär gärna referenser från tidigare utförda jobb.