Våga granska vad webbyrån gör för dig!

Det är inte ovanligt att företag har löpande abonnemang hos sin webbyrå. Det betyder att företaget betalar en fast summa per år för att få hjälp med uppdateringar, kompatibilitet och säkerhet. Det kan låta som att denna webbyrå gör en hel del. Men gör de? Våga granska och kräv att få listat vad de egentligen gjort.

När webbsidan är färdigbyggd och lanserad är man tvungen att avgöra vem som ska ha ansvar för underhåll och uppdateringar. Den webbyrå som byggt sidan kan ta hand om denna ”servicedel” och det är mycket vanligt att de erbjuder detta till sina kunder. Det kan låta bekvämt att inte behöva bry sig om att sköta om sidan utan enbart betala en fast summa per år. I många fall är det både prisvärt och enkelt. Men inte alltid.

Om du exempelvis betalar en fast summa på 5000 kr per år innebär detta att den webbyrå som har hand om sidan förväntas lägga ner ungefär 5 timmar på sidan. Detta förutsatt att de tar ca 1000 kr per timme. En mindre webbyrå kan erbjuda tjänster ner till 500 kr per timme vilket därmed skulle motsvara ca 10 timmar. Nu är det generellt större summor som betalas på dessa abonnemang men oavsett nivå kan man relativt enkelt räkna ut hur många timmar som läggs ner.

Be om specifikation

Oavsett vad man betalar för så ska en specifikation efterfrågas av din webbyrå. Har du ett fast pris så bör du få veta vad du betalat för under denna tid. Har de uppdaterat plugin i din WordPress-installation bör detta även framgå på specifikationen.

Genom detta kan du först och främst se hur mycket tid de lagt ner på arbetet. Men du kan även se vad de gjort och om det är avancerat jobb eller inte. ”Vem som helst” kan uppdatera en installation i WordPress och om man kör fast går det alltid att ringa det webbhotell där webbsidan ligger.

Genom att ha en specifikation blir det även lättare att skapa tydlig konkurrens mot den byrå som man har. Ta med specifikationen till en annan webbyrå och fråga vad de skulle ta för samma arbete. Kanske kan det vara en väg att pressa ner det fasta priset på abonnemanget.

En annan väg är att säga upp abonnemanget och istället enbart betala rörlig kostnad när problem uppstår. Även här kan man titta på det arbete som utförts tidigare år och göra beräkningar kring vilka problem som kommer att komma framöver.